Chuyên mục
Performance

Tác dụng của FMF Powerbomb™ / Megabomb™ mà không phải ai cũng biết

Bí mật sức mạnh của hệ thống ống xả FMF không nằm ở lon pô có màu xanh đặc trưng mà chính là ở bầu hơi mang tên PowerBomb™/MegaBomb™